SAHI là gì? Ý nghĩa của từ sahi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

SAHI là gì? Ý nghĩa của từ sahi

SAHI là gì ?

SAHI là “Saudi Association for Health Informatics” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SAHI

SAHI có nghĩa “Saudi Association for Health Informatics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Tin học Y tế Ả Rập Xê Út”.

SAHI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SAHI là “Saudi Association for Health Informatics”.

Một số kiểu SAHI viết tắt khác:
+ Slovak Archaeological and Historical Institute: Viện khảo cổ và lịch sử Slovak.
+ Society to Aid the Hearing Impaired: Hiệp hội trợ giúp người khiếm thính.
+ State Autonomous Healthcare Institution: Cơ quan chăm sóc sức khỏe tự trị của bang.

Post Top Ad