INF là gì? Ý nghĩa của từ inf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

INF là gì? Ý nghĩa của từ inf

INF là gì ?

INF là “International Netball Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ INF

INF có nghĩa “International Netball Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng lưới quốc tế”.

INF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng INF là “International Netball Federation”.

Một số kiểu INF viết tắt khác:
+ International Naturist Federation: Liên đoàn Naturist Quốc tế.
+ Intermediate-Range Nuclear Forces: Lực lượng hạt nhân tầm trung.
+ Intermediate Nuclear Forces: Lực lượng hạt nhân trung gian.
+ Infrequency: Không thường xuyên.
+ Irish National Federation: Liên đoàn quốc gia Ireland.
+ International Nepal Fellowship: Học bổng quốc tế Nepal.
+ Islamic National Front: Mặt trận Quốc gia Hồi giáo.
+ Interdisciplinary Research: Nghiên cứu liên ngành.
+ Iranian National Formulary: Công thức quốc gia Iran.
+ International Neuroendocrine Federation: Liên đoàn Nội tiết Thần kinh Quốc tế.

Post Top Ad