SFAS là gì? Ý nghĩa của từ sfas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

SFAS là gì? Ý nghĩa của từ sfas

SFAS là gì ?

SFAS là “Special Forces Assessment and Selection” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFAS

SFAS có nghĩa “Special Forces Assessment and Selection”, dịch sang tiếng Việt là “Đánh giá và lựa chọn Lực lượng Đặc biệt”.

SFAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFAS là “Special Forces Assessment and Selection”.

Một số kiểu SFAS viết tắt khác:
+ Saturated Fatty Acids: Axit chứa các chất béo bão hòa.
+ Scottish Friendly Assurance Society: Hiệp hội đảm bảo thân thiện với người Scotland.

Post Top Ad