JITA là gì? Ý nghĩa của từ jita - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

JITA là gì? Ý nghĩa của từ jita

JITA là gì ?

JITA là “Just-In-Time Activation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JITA

JITA có nghĩa “Just-In-Time Activation”, dịch sang tiếng Việt là “Kích hoạt ngay trong thời gian”.

JITA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JITA là “Just-In-Time Activation”.

Post Top Ad