POMO là gì? Ý nghĩa của từ pomo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

POMO là gì? Ý nghĩa của từ pomo

POMO là gì ?

POMO là “Production Oriented Maintenance Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POMO

POMO có nghĩa “Production Oriented Maintenance Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức Bảo trì Định hướng Sản xuất”.

POMO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POMO là “Production Oriented Maintenance Organization”.

Một số kiểu POMO viết tắt khác:
+ Post-Modern American Pilipino Performance Project: Dự án biểu diễn phi công Mỹ thời hậu hiện đại.

Post Top Ad