TLCA là gì? Ý nghĩa của từ tlca - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TLCA là gì? Ý nghĩa của từ tlca

TLCA là gì ?

TLCA là “Typed Lambda Calculi and Applications” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLCA

TLCA có nghĩa “Typed Lambda Calculi and Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Ứng dụng và máy tính Lambda đã nhập”.

TLCA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLCA là “Typed Lambda Calculi and Applications”.

Một số kiểu TLCA viết tắt khác:
+ Texas Leadership Charter Academy: Học viện Hiến chương Lãnh đạo Texas.
+ Telugu Literary and Cultural Association: Hiệp hội văn học và văn hóa Telugu.

Post Top Ad