FGA là gì? Ý nghĩa của từ fga - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

FGA là gì? Ý nghĩa của từ fga

FGA là gì ?

FGA là “Functional Gene Array” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FGA

FGA có nghĩa “Functional Gene Array”, dịch sang tiếng Việt là “Mảng gen chức năng”.

FGA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FGA là “Functional Gene Array”.

Một số kiểu FGA viết tắt khác:
+ Foundation for Government Accountability: Nền tảng cho trách nhiệm giải trình của chính phủ.
+ Flugestone acetate: Flugestone axetat.
+ Field & Game Australia: Sân & trò chơi Australia.
+ Florida Gulf & Atlantic railroad: Vịnh Florida và đường sắt Đại Tây Dương.
+ Field-Goals Attempted: Mục tiêu thực địa đã cố gắng.
+ FATA Grand Alliance: Liên minh lớn FATA.
+ Fiat Group Automobiles.
+ Frontier Golf Association: Hiệp hội chơi gôn biên giới.
+ Forming Gas Annealing: Hình thành khí ủ.
+ Forest Garden Approach: Phương pháp tiếp cận Vườn rừng.
+ Functional Group Addition: Bổ sung nhóm chức năng.
+ Fellow of Gemmological Association: Thành viên của Hiệp hội Đá quý.
+ Federated General Assembly: Đại hội đồng liên bang.

Post Top Ad