COJ là gì? Ý nghĩa của từ coj - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

COJ là gì? Ý nghĩa của từ coj

COJ là gì ?

COJ là “Court Of Justice” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ COJ

COJ có nghĩa “Court Of Justice”, dịch sang tiếng Việt là “Toà án”.

COJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng COJ là “Court Of Justice”.

Một số kiểu COJ viết tắt khác:
+ Companions on a Journey: Đồng hành trong một cuộc hành trình.
+ Census Of Jails: Điều tra dân số của các nhà tù.

Post Top Ad