FE2O3 là gì? Ý nghĩa của từ fe2o3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

FE2O3 là gì? Ý nghĩa của từ fe2o3

FE2O3 là gì ?

FE2O3 là “Iron(III) oxide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FE2O3

FE2O3 có nghĩa “Iron(III) oxide”, dịch sang tiếng Việt là “Sắt (III) oxit”.

FE2O3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FE2O3 là “Iron(III) oxide”.

Post Top Ad