QGIS là gì? Ý nghĩa của từ qgis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

QGIS là gì? Ý nghĩa của từ qgis

QGIS là gì ?

QGIS là “Quantum GIS” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QGIS

QGIS có nghĩa “Quantum GIS”, dịch sang tiếng Việt là “GIS lượng tử”.

QGIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QGIS là “Quantum GIS”.

Post Top Ad