CPB là gì? Ý nghĩa của từ cpb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

CPB là gì? Ý nghĩa của từ cpb

CPB là gì ?

CPB là “Cycles Per Byte” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPB

CPB có nghĩa “Cycles Per Byte”, dịch sang tiếng Việt là “Chu kỳ mỗi Byte”.

CPB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPB là “Cycles Per Byte”.

Một số kiểu CPB viết tắt khác:
+ Communist Party of Burma: Đảng Cộng sản Miến Điện.
+ Corporation for Public Broadcasting: Tổng công ty phát thanh truyền hình công cộng.
+ Cardiopulmonary bypass: Bỏ qua tim phổi.
+ Crown Property Bureau: Cục tài sản Crown.
+ Communist Party of Belgium: Đảng Cộng sản Bỉ.
+ Communist Party of Britain: Đảng Cộng sản Anh.
+ Consumer Protection Board: Ban bảo vệ người tiêu dùng.
+ Cycle Per Byte: Chu kỳ mỗi Byte.
+ Cyclic Permuted Binary: Nhị phân hoán đổi theo chu kỳ.
+ Coat Protein Binding: Liên kết protein áo.
+ Communist Party of Bharat: Đảng Cộng sản Bharat.
+ Communist Party of Bangladesh: Đảng cộng sản Bangladesh.
+ Centre for Plant Biotechnology: Trung tâm Công nghệ Sinh học Thực vật.
+ Communist Party of Byelorussia: Đảng Cộng sản Byelorussia.
+ Central Planning Board: Ban kế hoạch trung tâm.
+ Certifiable Predator B: Động vật ăn thịt có thể chứng nhận B.
+ Committee for Public Buildings: Ủy ban về các tòa nhà công cộng.
+ Core Performance Boost: Tăng hiệu suất cốt lõi.
+ Central Planning Bureau: Cục kế hoạch trung ương.
+ Communist Party of Belarus: Đảng Cộng sản Belarus.
+ Consolidated Plantations Berhad: Các đồn điền hợp nhất Berhad.
+ Constrained Parameters Bitstream: Tham số ràng buộc Bitstream.
+ Channel Patrol Boats: Tàu tuần tra kênh.
+ Cambodia Post Bank: Ngân hàng Bưu điện Campuchia.
+ Centre for Population Biology: Trung tâm Sinh học Quần thể.
+ Celiac Plexus Block: Khối đám rối Celiac.
+ Chicago Partnership Board: Hội đồng đối tác Chicago.
+ Corporate Partnership Board: Ban hợp tác công ty.
+ Cartagena Protocol on Biosafety: Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học.
+ Chinese Professionals and Businesses: Chuyên gia và Doanh nghiệp Trung Quốc.
+ Centraal Planbureau.
+ Carboxypeptidase B.
+ Capability Package Board: Ban gói năng lực.
+ CREB-Binding Protein: Protein liên kết CREB.
+ Central Procurement Board: Ban mua sắm trung tâm.
+ Centre of Plant Biodiversity: Trung tâm Đa dạng sinh học Thực vật.

Post Top Ad