OCW là gì? Ý nghĩa của từ ocw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

OCW là gì? Ý nghĩa của từ ocw

OCW là gì ?

OCW là “Overseas Contract Worker” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OCW

OCW có nghĩa “Overseas Contract Worker”, dịch sang tiếng Việt là “Công nhân hợp đồng ở nước ngoài”.

OCW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OCW là “Overseas Contract Worker”.

Một số kiểu OCW viết tắt khác:
+ OpenCourseWare.
+ Ohio Championship Wrestling: Đấu vật vô địch Ohio.
+ Oxford Companion to Wine: Người bạn đồng hành của Oxford với rượu vang.
+ Oklahoma College for Women: Cao đẳng Oklahoma dành cho nữ.
+ Office of Capital Writs: Văn phòng Capital Writs.
+ Ontario Championship Wrestling: Đấu vật vô địch Ontario.
+ Orange City Water: Nước cam thành phố.
+ Open Course Ware: Mở Kho khóa học.

Post Top Ad