MLQ là gì? Ý nghĩa của từ mlq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

MLQ là gì? Ý nghĩa của từ mlq

MLQ là gì ?

MLQ là “Mathematical Logic Quarterly” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MLQ

MLQ có nghĩa “Mathematical Logic Quarterly”, dịch sang tiếng Việt là “Lôgic toán học hàng quý”.

MLQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MLQ là “Mathematical Logic Quarterly”.

Một số kiểu MLQ viết tắt khác:
+ Multifactor Leadership Questionnaire: Bảng câu hỏi về lãnh đạo đa yếu tố.
+ Major League Quadball: Giải đấu tứ hùng chính.
+ Modern Language Quarterly: Ngôn ngữ hiện đại hàng quý.

Post Top Ad