CTCT là gì? Ý nghĩa của từ ctct - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

CTCT là gì? Ý nghĩa của từ ctct

CTCT là gì ?

CTCT là “Caterpillar Trimble Control Technologies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTCT

CTCT có nghĩa “Caterpillar Trimble Control Technologies”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ kiểm soát sâu bướm”.

CTCT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTCT là “Caterpillar Trimble Control Technologies”.

Một số kiểu CTCT viết tắt khác:
+ City Technology Colleges Trust: Trường cao đẳng công nghệ thành phố tin cậy.
+ Caterpillar Trimble Controls Technology: Công nghệ điều khiển Trimble Caterpillar.

Post Top Ad