JNT là gì? Ý nghĩa của từ jnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

JNT là gì? Ý nghĩa của từ jnt

JNT là gì ?

JNT là “Junctionless Nanowire Transistor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JNT

JNT có nghĩa “Junctionless Nanowire Transistor”, dịch sang tiếng Việt là “Bóng bán dẫn dây nano không nối”.

JNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JNT là “Junctionless Nanowire Transistor”.

Một số kiểu JNT viết tắt khác:
+ Journal of Number Theory: Tạp chí Lý thuyết số.
+ Joint Normalization Committee: Ủy ban bình thường hóa chung.

Post Top Ad