META là gì? Ý nghĩa của từ meta - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2023

META là gì? Ý nghĩa của từ meta

META là gì ?

META là “Mahindra Excellence Theatre Awards” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ META

META có nghĩa “Mahindra Excellence Theatre Awards”, dịch sang tiếng Việt là “Giải thưởng Nhà hát xuất sắc Mahindra”.

META là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng META là “Mahindra Excellence Theatre Awards”.

Một số kiểu META viết tắt khác:
+ Third class: Lớp thứ ba.
+ Middle East Theatre Academy: Học viện Sân khấu Trung Đông.
+ Microbial Ecology and Theory of Animals: Hệ sinh thái vi sinh vật và lý thuyết về động vật.
+ Model Employment Termination Act: Đạo luật chấm dứt việc làm mẫu.
+ Monitoring and Enforcement of Trade Agreements Division: Bộ phận Giám sát và Thực thi các Hiệp định Thương mại.
+ Mechanical Engineering Technology– Automotive: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí - Ô tô.
+ Metropolitan Educational Television Authority: Cơ quan truyền hình giáo dục Metropolitan.

Post Top Ad