KLE là gì? Ý nghĩa của từ kle - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

KLE là gì? Ý nghĩa của từ kle

KLE là gì ?

KLE là “Karhunen–Loeve Expansions” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KLE

KLE có nghĩa “Karhunen–Loeve Expansions”, dịch sang tiếng Việt là “Mở rộng Karhunen – Loeve”.

KLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KLE là “Karhunen–Loeve Expansions”.

Một số kiểu KLE viết tắt khác:
+ Kaithal Railway station: Ga xe lửa Kaithal.
+ Kallang Expressway: Đường cao tốc Kallang.

Post Top Ad