IABP là gì? Ý nghĩa của từ iabp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

IABP là gì? Ý nghĩa của từ iabp

IABP là gì ?

IABP là “Intra-Aortic Balloon Pump” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IABP

IABP có nghĩa “Intra-Aortic Balloon Pump”, dịch sang tiếng Việt là “Bơm khí cầu nội động mạch chủ”.

IABP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IABP là “Intra-Aortic Balloon Pump”.

Một số kiểu IABP viết tắt khác:
+ International Alliance of Business Professionals: Liên minh quốc tế các chuyên gia kinh doanh.
+ International Association of Business and Parliament: Hiệp hội Doanh nghiệp và Nghị viện Quốc tế.

Post Top Ad