OLT là gì? Ý nghĩa của từ olt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2023

OLT là gì? Ý nghĩa của từ olt

OLT là gì ?

OLT là “Optical Line Terminal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OLT

OLT có nghĩa “Optical Line Terminal”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị đầu cuối đường dây quang”.

OLT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OLT là “Optical Line Terminal”.

Một số kiểu OLT viết tắt khác:
+ Oral Language Test: Kiểm tra bằng miệng.
+ Ostfriesische Lufttaxi.
+ Orthotopic Liver Transplant: Cấy ghép gan trực tiếp.
+ Office for Learning and Teaching: Văn phòng Học tập và Giảng dạy.
+ Office of Learning Technology: Văn phòng Công nghệ Học tập.
+ Out of Late Time: Hết thời gian trễ.

Post Top Ad