KNN là gì? Ý nghĩa của từ knn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

KNN là gì? Ý nghĩa của từ knn

KNN là gì ?

KNN là “Korea New Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ KNN

KNN có nghĩa “Korea New Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng mới của Hàn Quốc”.

KNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng KNN là “Korea New Network”.

Một số kiểu KNN viết tắt khác:
+ K-Nearest Neighbors: K-Những người hàng xóm gần nhất.
+ Khanna Railway Station: Ga xe lửa Khanna.
+ Kurdish News Network: Mạng tin tức của người Kurd.
+ Kevin Nkem Nwankwor.
+ Kentucky News Network: Mạng tin tức Kentucky.

Post Top Ad