PILOT là gì? Ý nghĩa của từ pilot - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

PILOT là gì? Ý nghĩa của từ pilot

PILOT là gì ?

PILOT là “Programmed Inquiry, Learning, or Teaching” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PILOT

PILOT có nghĩa “Programmed Inquiry, Learning, or Teaching”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu, Học tập hoặc Giảng dạy được Lập trình”.

PILOT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PILOT là “Programmed Inquiry, Learning, or Teaching”.

Một số kiểu PILOT viết tắt khác:
+ Portable In-flight Landing Operations Trainer: Huấn luyện viên vận hành hạ cánh trên máy bay di động.

Post Top Ad