REBRO là gì? Ý nghĩa của từ rebro - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

REBRO là gì? Ý nghĩa của từ rebro

REBRO là gì ?

REBRO là “Rebroadcast” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ REBRO

REBRO có nghĩa “Rebroadcast”, dịch sang tiếng Việt là “Phát lại”.

REBRO là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng REBRO là “Rebroadcast”.

Post Top Ad