TVE là gì? Ý nghĩa của từ tve - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TVE là gì? Ý nghĩa của từ tve

TVE là gì ?

TVE là “Temporal Vortex Engine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TVE

TVE có nghĩa “Temporal Vortex Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ xoáy tạm thời”.

TVE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TVE là “Temporal Vortex Engine”.

Một số kiểu TVE viết tắt khác:
+ Tickford Vehicle Engineering: Kỹ thuật xe Tickford.
+ Technical-Vocational-Livelihood Education: Giáo dục Kỹ thuật-Dạy nghề-Sinh kế.
+ Taff Vale Extension: Phần mở rộng Taff Vale.
+ Technical and Vocational Education: Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề.
+ Taff Vale Extension Railway: Đường sắt mở rộng Taff Vale.
+ Trusted Virtualization Environment: Môi trường ảo hóa đáng tin cậy.
+ Technical-Vocation Education: Giáo dục Kỹ thuật-Ơn gọi.
+ Township and Village Enterprises: Doanh nghiệp thị trấn và làng.
+ Terabyte Volume Engine: Công cụ âm lượng Terabyte.

Post Top Ad