PFNA là gì? Ý nghĩa của từ pfna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

PFNA là gì? Ý nghĩa của từ pfna

PFNA là gì ?

PFNA là “Pentecostal Fellowship of North America” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PFNA

PFNA có nghĩa “Pentecostal Fellowship of North America”, dịch sang tiếng Việt là “Học bổng Ngũ tuần của Bắc Mỹ”.

PFNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFNA là “Pentecostal Fellowship of North America”.

Một số kiểu PFNA viết tắt khác:
+ Perfluorononanoic acid: Axit perfluorononanoic.

Post Top Ad