TASK là gì? Ý nghĩa của từ task - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2023

TASK là gì? Ý nghĩa của từ task

TASK là gì ?

TASK là “Trinidad Assosciated Schools of Karate” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TASK

TASK có nghĩa “Trinidad Assosciated Schools of Karate”, dịch sang tiếng Việt là “Trường phái karate tổng hợp Trinidad”.

TASK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TASK là “Trinidad Assosciated Schools of Karate”.

Post Top Ad