LBV là gì? Ý nghĩa của từ lbv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

LBV là gì? Ý nghĩa của từ lbv

LBV là gì ?

LBV là “Lagos Bat Virus” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LBV

LBV có nghĩa “Lagos Bat Virus”, dịch sang tiếng Việt là “Vi rút dơi Lagos”.

LBV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LBV là “Lagos Bat Virus”.

Một số kiểu LBV viết tắt khác:
+ Luminous Blue Variable: Biến màu xanh sáng.
+ Late Bottled Vintage: Cổ điển đóng chai muộn.
+ Laplacian Boundary Value: Giá trị ranh giới Laplacian.
+ Load Bearing Vest: Áo khoác chịu tải.

Post Top Ad