LUPA là gì? Ý nghĩa của từ lupa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

LUPA là gì? Ý nghĩa của từ lupa

LUPA là gì ?

LUPA là “Land Use Plan Amendment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LUPA

LUPA có nghĩa “Land Use Plan Amendment”, dịch sang tiếng Việt là “Điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất”.

LUPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LUPA là “Land Use Plan Amendment”.

Một số kiểu LUPA viết tắt khác:
+ Longshoremen's Union Protective Association: Hiệp hội Bảo vệ Liên minh Longshoremen.

Post Top Ad