MHD là gì? Ý nghĩa của từ mhd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

MHD là gì? Ý nghĩa của từ mhd

MHD là gì ?

MHD là “Music: High Definition” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MHD

MHD có nghĩa “Music: High Definition”, dịch sang tiếng Việt là “Âm nhạc: Độ nét cao”.

MHD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MHD là “Music: High Definition”.

Một số kiểu MHD viết tắt khác:
+ Magnetohydrodynamics.
+ Military History Detachment: Đội lịch sử quân sự.
+ Memorial Honor Details: Thông tin chi tiết về Memorial Honor.
+ Massachusetts Highway Department: Sở đường cao tốc Massachusetts.
+ Manhattan House of Detention for Men: Nhà giam Manhattan dành cho nam giới.
+ MO HealthNet Division: Bộ phận MO HealthNet.
+ Minnesota Highway Department: Sở đường cao tốc Minnesota.
+ Minnesota Health Department: Sở Y tế Minnesota.
+ Magneto-Hydro-Dynamic: Động từ-thủy-động .
+ Mental Health Division: Bộ phận sức khỏe tâm thần.

Post Top Ad