JKD là gì? Ý nghĩa của từ jkd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

JKD là gì? Ý nghĩa của từ jkd

JKD là gì ?

JKD là “Juvenile Kidney Disease” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JKD

JKD có nghĩa “Juvenile Kidney Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh thận vị thành niên”.

JKD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JKD là “Juvenile Kidney Disease”.

Một số kiểu JKD viết tắt khác:
+ Jeet Kune Do: Triệt quyền đạo.

Post Top Ad