MLAB là gì? Ý nghĩa của từ mlab - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

MLAB là gì? Ý nghĩa của từ mlab

MLAB là gì ?

MLAB là “Materials library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MLAB

MLAB có nghĩa “Materials library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện tài liệu”.

MLAB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MLAB là “Materials library”.

Post Top Ad