PVQ là gì? Ý nghĩa của từ pvq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

PVQ là gì? Ý nghĩa của từ pvq

PVQ là gì ?

PVQ là “Portrait Values Questionnaire” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PVQ

PVQ có nghĩa “Portrait Values Questionnaire”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi về giá trị chân dung”.

PVQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PVQ là “Portrait Values Questionnaire”.

Một số kiểu PVQ viết tắt khác:
+ Personal Value Quotient: Chỉ số giá trị cá nhân.
+ Pyramid Vector Quantization: Lượng tử hóa vector kim tự tháp.

Post Top Ad