PDV là gì? Ý nghĩa của từ pdv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2023

PDV là gì? Ý nghĩa của từ pdv

PDV là gì ?

PDV là “Packet Delay Variation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDV

PDV có nghĩa “Packet Delay Variation”, dịch sang tiếng Việt là “Biến thể độ trễ gói”.

PDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDV là “Packet Delay Variation”.

Một số kiểu PDV viết tắt khác:
+ Prithvi Defence Vehicle: Xe phòng thủ Prithvi.
+ Phocine Distemper Virus: Vi rút phân phối Phocine.
+ Photon Doppler velocimetry: Phép đo vận tốc photon Doppler.
+ Polydnavirus.
+ Planar Doppler Velocimetry: Phép đo vận tốc doppler phẳng.
+ Plasma-Derived Vaccine: Vắc xin có nguồn gốc từ huyết tương.
+ Prune Dwarf Virus: Virus lùn cắt tỉa.
+ Post, Digital and Visual: Đăng, Kỹ thuật số và Hình ảnh.
+ Post/Digital/VFX: Đăng / Kỹ thuật số / VFX.
+ Powered Descent Vehicle: Phương tiện di chuyển được hỗ trợ.

Post Top Ad