MMQ là gì? Ý nghĩa của từ mmq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

MMQ là gì? Ý nghĩa của từ mmq

MMQ là gì ?

MMQ là “Methylmethaqualone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMQ

MMQ có nghĩa “Methylmethaqualone”, dịch sang tiếng Việt là “Methyl metha qualone”.

MMQ là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng MMQ là “Methylmethaqualone”.

Post Top Ad