MPRT là gì? Ý nghĩa của từ mprt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

MPRT là gì? Ý nghĩa của từ mprt

MPRT là gì ?

MPRT là “Maritime Para Rescue Team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPRT

MPRT có nghĩa “Maritime Para Rescue Team”, dịch sang tiếng Việt là “Đội cứu hộ Maritime Para”.

MPRT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPRT là “Maritime Para Rescue Team”.

Một số kiểu MPRT viết tắt khác:
+ Ministry of Primary Resources and Tourism: Bộ Tài nguyên và Du lịch.

Post Top Ad