MPU là gì? Ý nghĩa của từ mpu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

MPU là gì? Ý nghĩa của từ mpu

MPU là gì ?

MPU là “Memory Protection Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPU

MPU có nghĩa “Memory Protection Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ bảo vệ bộ nhớ”.

MPU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPU là “Memory Protection Unit”.

Một số kiểu MPU viết tắt khác:
+ Men’s Political Union: Liên minh chính trị nam.
+ Marine Police Unit: Đơn vị cảnh sát biển.
+ Microprocessor unit: Bộ vi xử lý.
+ Medical-grade polyurethane: Polyurethane cấp y tế.
+ Myanmar Payment Union: Liên minh thanh toán Myanmar.
+ Medical Practitioners' Union: Hiệp hội hành nghề y tế.
+ Marine Policing Unit: Đơn vị định hướng biển.
+ Medium PRF Upgrade: Nâng cấp PRF trung bình.
+ Meat Processing Unit: Đơn vị chế biến thịt.
+ Main Propulsion Unit: Bộ phận đẩy chính.
+ Macao Polytechnic University: Đại học bách khoa Macao.
+ Metropolitan Political Union: Liên minh chính trị đô thị.
+ Medical polyurethane: Polyurethane y tế.
+ Milne Point Unit: Đơn vị điểm Milne.
+ Members of Parliament Union: Các thành viên của Liên minh Nghị viện.
+ Makhmour Protection Units: Các đơn vị bảo vệ Makhmour.
+ Melbourne Poets Union: Liên đoàn các nhà thơ Melbourne.
+ Main Processor Unit: Bộ xử lý chính.
+ Mounted Patrol Unit: Đơn vị tuần tra gắn kết.
+ Montgomery Pride United: Niềm tự hào Montgomery thống nhất.

Post Top Ad