BWW là gì? Ý nghĩa của từ bww - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

BWW là gì? Ý nghĩa của từ bww

BWW là gì ?

BWW là “Beavers: Wetlands & Wildlife” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BWW

BWW có nghĩa “Beavers: Wetlands & Wildlife”, dịch sang tiếng Việt là “Hải ly: Vùng đầm lầy & Động vật hoang dã”.

BWW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BWW là “Beavers: Wetlands & Wildlife”.

Một số kiểu BWW viết tắt khác:
+ Buffalo Wild Wings.
+ Best Wine of the World: Rượu ngon nhất thế giới.
+ Broadway World: Thế giới Broadway.

Post Top Ad