AWO là gì? Ý nghĩa của từ awo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

AWO là gì? Ý nghĩa của từ awo

AWO là gì ?

AWO là “Agricultural Workers Organization” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AWO

AWO có nghĩa “Agricultural Workers Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức công nhân nông nghiệp”.

AWO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AWO là “Agricultural Workers Organization”.

Một số kiểu AWO viết tắt khác:
+ Arab Women Organisation: Tổ chức Phụ nữ Ả Rập.
+ Australian World Orchestra: Dàn nhạc Thế giới Úc.
+ Arbeiterwohlfahrt.
+ Auckland Wind Orchestra: Dàn nhạc gió Auckland.
+ Anticyclonic White Oval: Hình bầu dục màu trắng Anticlonic.
+ Atmospheric Watch Observatory: Đài quan sát bầu khí quyển.
+ Arab Women Organization: Tổ chức Phụ nữ Ả Rập.
+ American Weather Observer: Người quan sát thời tiết Hoa Kỳ.
+ American Waterways Operators: Các nhà khai thác đường thủy Hoa Kỳ.

Post Top Ad