DFIG là gì? Ý nghĩa của từ dfig - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

DFIG là gì? Ý nghĩa của từ dfig

DFIG là gì ?

DFIG là “Data Fusion Information Group” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFIG

DFIG có nghĩa “Data Fusion Information Group”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm thông tin kết hợp dữ liệu”.

DFIG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFIG là “Data Fusion Information Group”.

Một số kiểu DFIG viết tắt khác:
+ Doubly-Fed Induction Generators: Máy phát điện cảm ứng gấp đôi Fed.

Post Top Ad