RTO là gì? Ý nghĩa của từ rto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

RTO là gì? Ý nghĩa của từ rto

RTO là gì ?

RTO là “Recovery Time Objective” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RTO

RTO có nghĩa “Recovery Time Objective”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu thời gian phục hồi”.

RTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RTO là “Recovery Time Objective”.

Một số kiểu RTO viết tắt khác:
+ Regional Transport Office: Văn phòng giao thông khu vực.
+ Regional Transmission Organization: Tổ chức truyền dẫn khu vực.
+ Rejected takeoff: Cất cánh bị từ chối.
+ Really Terrible Orchestra: Dàn nhạc thực sự khủng khiếp.
+ Recognised Test Organisations: Tổ chức thử nghiệm được công nhận.
+ Reverse takeover: Tiếp quản lại.
+ Registered Training Organisations: Các tổ chức đào tạo đã đăng ký.
+ Retransmission timeout: Thời gian chờ truyền lại.
+ Regenerative Thermal Oxidizer: Chất oxy hóa nhiệt tái sinh.
+ Real-Time Optimization: Tối ưu hóa thời gian thực.
+ Radio-Telephone Operator: Nhà điều hành điện thoại vô tuyến.
+ Research and Technology Organization: Tổ chức Nghiên cứu và Công nghệ.
+ Radio Telephone Operator: Nhà điều hành điện thoại vô tuyến.
+ Registered Training Organization: Tổ chức đào tạo đã đăng ký.
+ Radiotelephone operator: Nhà điều hành điện thoại vô tuyến.
+ Return To Origin: Trở lại nguồn gốc.
+ Research and Technology Organisation: Tổ chức Nghiên cứu và Công nghệ.
+ Rail Transportation Office: Văn phòng Vận tải Đường sắt.
+ Radio-Telegraph Operator: Nhà điều hành điện báo vô tuyến.
+ Registered Training Office: Văn phòng đào tạo đã đăng ký.
+ Road Transport Office: Văn phòng vận tải đường bộ.
+ Regimental Tactical Officer: Sĩ quan chiến thuật trung đoàn.
+ Rejected Take Off: Bị từ chối Cất cánh.
+ Research Transition Office: Văn phòng chuyển tiếp nghiên cứu.
+ Real Time Optimization: Tối ưu hóa thời gian thực.
+ Russian Theatrical Society: Hội sân khấu Nga.
+ Railway Transport Officer: Cán bộ vận tải đường sắt.
+ Radio and Television Orchestra: Dàn nhạc Đài phát thanh và Truyền hình.
+ Retired Teachers of Ontario: Giáo viên đã nghỉ hưu của Ontario.
+ Regional Transport: Giao thông vận tải khu vực.
+ Real Time Opera: Opera thời gian thực.
+ Responsible Test Organization: Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm.

Post Top Ad