WUZ là gì? Ý nghĩa của từ wuz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2023

WUZ là gì? Ý nghĩa của từ wuz

WUZ là gì ?

WUZ là “Western Upwelling Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WUZ

WUZ có nghĩa “Western Upwelling Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Khu nâng cao phía Tây”.

WUZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WUZ là “Western Upwelling Zone”.

Post Top Ad