MWP là gì? Ý nghĩa của từ mwp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

MWP là gì? Ý nghĩa của từ mwp

MWP là gì ?

MWP là “Medieval Warm Period” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MWP

MWP có nghĩa “Medieval Warm Period”, dịch sang tiếng Việt là “Thời kỳ ấm áp thời trung cổ”.

MWP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MWP là “Medieval Warm Period”.

Một số kiểu MWP viết tắt khác:
+ megawatt-peak: megawatt-đỉnh.
+ Mueller Water Products, Inc..
+ Mountain Wave Project: Dự án Mountain Wave.
+ Margaret Weis Productions, Ltd.
+ Malta Workers' Party: Đảng Công nhân Malta.
+ Michael Wilford & Partners: Michael Wilford & Đối tác.
+ Museum of the Polish Army: Bảo tàng quân đội Ba Lan.
+ Museum of Women Pilots: Bảo tàng nữ phi công.
+ Most Worthy Patriarch: Giáo chủ Xứng đáng nhất.
+ Migrant Worker Party: Đảng Công nhân Di cư.
+ Merchant Wind Power: Điện gió thương gia.
+ Max Weber Programme: Chương trình Max Weber.
+ Members Website Project: Dự án trang web thành viên.
+ Maintenance Working Position: Vị trí làm việc bảo trì.

Post Top Ad