MIJ là gì? Ý nghĩa của từ mij - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

MIJ là gì? Ý nghĩa của từ mij

MIJ là gì ?

MIJ là “Made In Japan” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIJ

MIJ có nghĩa “Made In Japan”, dịch sang tiếng Việt là “Sản xuất tại Nhật Bản”.

MIJ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIJ là “Made In Japan”.

Một số kiểu MIJ viết tắt khác:
+ Medical Institute Jorhat: Viện y tế Jorhat.
+ Indigenous Movement of Jinotega: Phong trào bản địa của Jinotega.

Post Top Ad