MERIT là gì? Ý nghĩa của từ merit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

MERIT là gì? Ý nghĩa của từ merit

MERIT là gì ?

MERIT là “Medical Emergency Response Incident Team” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MERIT

MERIT có nghĩa “Medical Emergency Response Incident Team”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm ứng phó sự cố khẩn cấp y tế”.

MERIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MERIT là “Medical Emergency Response Incident Team”.

Một số kiểu MERIT viết tắt khác:
+ Mapletree Europe Income Trust: Mapletree ủy thác thu nhập châu Âu.
+ Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology: Viện Nghiên cứu Kinh tế Maastricht về Đổi mới và Công nghệ.

Post Top Ad