ECRS là gì? Ý nghĩa của từ ecrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2023

ECRS là gì? Ý nghĩa của từ ecrs

ECRS là gì ?

ECRS là “European Common Radar System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ECRS

ECRS có nghĩa “European Common Radar System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống rađa chung Châu Âu”.

ECRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ECRS là “European Common Radar System”.

Một số kiểu ECRS viết tắt khác:
+ Expense and Cost Recovery System: Hệ thống thu hồi chi phí và chi phí.
+ European Cenozoic Rift System: Hệ thống đứt gãy Kainozoi ở Châu Âu.
+ ECrime Researchers Summit: Hội nghị thượng đỉnh các nhà nghiên cứu ECrime.
+ East Coast Radar System: Hệ thống Radar Bờ Đông.
+ enoyl-CoA carboxylases/reductases.
+ Electronic Cash Registers: Máy tính tiền điện tử.
+ Enhanced Child Restraint Systems: Hệ thống kiềm chế trẻ em nâng cao.
+ Ecdysone Receptors: Cơ quan thụ cảm Ecdysone.

Post Top Ad