BLF là gì? Ý nghĩa của từ blf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

BLF là gì? Ý nghĩa của từ blf

BLF là gì ?

BLF là “Builders Labourers Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BLF

BLF có nghĩa “Builders Labourers Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Công nhân Xây dựng”.

BLF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BLF là “Builders Labourers Federation”.

Một số kiểu BLF viết tắt khác:
+ Black First Land First: Vùng đất đầu tiên của người da đen đầu tiên.
+ Bahujan Left Front: Mặt trận bên trái Bahujan.
+ British Lung Foundation: Tổ chức Phổi Anh.
+ Beard Liberation Front: Mặt trận giải phóng râu.
+ Baloch Liberation Front: Mặt trận giải phóng Baloch.
+ Bangladesh Liberation Force: Lực lượng giải phóng Bangladesh.
+ Builders Labourers' Federation: Liên đoàn Công nhân Xây dựng.
+ Buxton Lime Firms: Buxton Lime hãng.
+ Bangalore Literature Festival: Lễ hội văn học Bangalore.
+ Business Leaders Forum: Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp.
+ Baluchistan Liberation Front: Mặt trận giải phóng Baluchistan.
+ Bangladesh Labour Federation: Liên đoàn lao động Bangladesh.
+ Brotherhood of Locomotive Firemen: Tình anh em của lính cứu hỏa đầu máy.
+ bovine lactoferrin: bò lactoferrin.
+ Balochistan Liberation Front: Mặt trận giải phóng Balochistan.
+ Black Liberation Front: Mặt trận giải phóng da đen.
+ Bodhi Love Foundation: Tổ chức Bodhi Love Foundation.
+ Big Lottery Fund: Quỹ xổ số lớn.

Post Top Ad