NTQ là gì? Ý nghĩa của từ ntq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

NTQ là gì? Ý nghĩa của từ ntq

NTQ là gì ?

NTQ là “Non-tax qualified” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NTQ

NTQ có nghĩa “Non-tax qualified”, dịch sang tiếng Việt là “Không đủ điều kiện về thuế”.

NTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTQ là “Non-tax qualified”.

Một số kiểu NTQ viết tắt khác:
+ New Theatre Quarterly: Nhà hát mới hàng quý.

Post Top Ad