TERI là gì? Ý nghĩa của từ teri - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

TERI là gì? Ý nghĩa của từ teri

TERI là gì ?

TERI là “The Energy and Resources Institute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TERI

TERI có nghĩa “The Energy and Resources Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Năng lượng và Tài nguyên”.

TERI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TERI là “The Energy and Resources Institute”.

Một số kiểu TERI viết tắt khác:
+ Talent Education Research Institute: Viện nghiên cứu giáo dục tài năng.
+ Tata Energy Research Institute: Viện nghiên cứu năng lượng Tata.
+ Technical Education and Research Institute: Viện nghiên cứu và giáo dục kỹ thuật.

Post Top Ad