IXL là gì? Ý nghĩa của từ ixl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

IXL là gì? Ý nghĩa của từ ixl

IXL là gì ?

IXL là “Intersex-like” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IXL

IXL có nghĩa “Intersex-like”, dịch sang tiếng Việt là “Giống Intersex”.

IXL là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng IXL là “Intersex-like”.

Một số kiểu IXL viết tắt khác:
+ XL Productions Inc.

Post Top Ad