IAM là gì? Ý nghĩa của từ iam - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

IAM là gì? Ý nghĩa của từ iam

IAM là gì ?

IAM là “Identity Access Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IAM

IAM có nghĩa “Identity Access Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý quyền truy cập danh tính”.

IAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IAM là “Identity Access Management”.

Một số kiểu IAM viết tắt khác:
+ Institute of Advanced Motorists: Viện lái xe nâng cao.
+ International Association of Memory: Hiệp hội trí nhớ quốc tế.
+ International Association of Machinists and Aerospace Workers: Hiệp hội thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế.
+ Integrated Asset Modelling: Mô hình tài sản tích hợp.
+ Institute of Administrative Management: Viện quản lý hành chính.
+ InkArtMusic.
+ Institute of Asset Management: Viện quản lý tài sản.
+ Intellectual Asset Management: Quản lý tài sản trí tuệ.
+ International Assistance Mission: Phái đoàn hỗ trợ quốc tế.
+ International Association of Machinists and Aerospace Workers Union: Hiệp hội thợ máy và công nhân hàng không vũ trụ quốc tế.
+ Identity & Access Management: Quản lý Danh tính & Truy cập.
+ International Artists Management: Quản lý nghệ sĩ quốc tế.
+ International Association of Multilingualism: Hiệp hội đa ngôn ngữ quốc tế.
+ Incremental Analogy Machine: Máy tương tự gia tăng.
+ International Association of Machinists: Hiệp hội thợ máy quốc tế.
+ Initial Address Message: Thông báo địa chỉ ban đầu.
+ Institute of Aviation Medicine: Viện Y học Hàng không.
+ Institute of Aerospace Medicine: Viện Y học Hàng không Vũ trụ.
+ Identity and Access Management: Quản lý Danh tính và Truy cập.
+ Independent Aftermarket: Thị trường hậu mãi độc lập.
+ Information Security Assessment Methodology: Phương pháp đánh giá an toàn thông tin.
+ Integrated Assessment Modelling: Mô hình đánh giá tích hợp.
+ Iterative Annealing Mechanism: Cơ chế ủ lặp đi lặp lại.
+ Independent Artist Management: Quản lý nghệ sĩ độc lập.
+ Irish Association of Manitoba: Hiệp hội Manitoba của Ireland.
+ Indian Adfilm Makers: Nhà sản xuất phim quảng cáo Ấn Độ.
+ Irish Academy of Management: Học viện Quản lý Ailen.
+ Informatics and Applied Mathematics: Tin học và Toán ứng dụng.
+ Integrated Assessment Model: Mô hình đánh giá tích hợp.
+ Institute for Advancements in Mental Health: Viện vì những tiến bộ trong sức khỏe tâm thần.
+ Institute of Awakened Mutuality: Viện Tương hỗ Thức tỉnh.
+ Identity and Authorization Management: Quản lý danh tính và ủy quyền.
+ Infinite Alleles Model: Mô hình alen vô hạn.
+ Islamophobia Awareness Month: Tháng nhận thức về chứng sợ Islamophobia.
+ Institute For Aviation Medicine: Viện Y học Hàng không.
+ Industrial Arts & Method: Nghệ thuật & Phương pháp Công nghiệp.
+ International Antisexual Movement: Phong trào lưỡng tính quốc tế.
+ International Afro-American Museum: Bảo tàng quốc tế người Mỹ gốc Phi.
+ Institute for Applied Mathematics: Viện Toán học Ứng dụng.
+ Independent Artists of Marin: Nghệ sĩ độc lập của Marin.
+ International Arcade Museum: Bảo tàng trò chơi điện tử quốc tế.
+ Institute of Applied Media: Viện Truyền thông Ứng dụng.
+ Interactive Activation Model: Mô hình kích hoạt tương tác.
+ Interactive Acculturation Model: Mô hình kết quả tương tác.
+ Institute of Applied Mechanics: Viện Cơ học Ứng dụng.
+ Integrated Assessment Modeling: Mô hình đánh giá tích hợp.
+ Italian Archaeological Mission: Phái đoàn khảo cổ học Ý.

Post Top Ad