OIML là gì? Ý nghĩa của từ oiml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

OIML là gì? Ý nghĩa của từ oiml

OIML là gì ?

OIML là “Organization Internationale Metrology Legale” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OIML

OIML có nghĩa “Organization Internationale Metrology Legale”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức quốc tế đo lường Legale”.

OIML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OIML là “Organization Internationale Metrology Legale”.

Một số kiểu OIML viết tắt khác:
+ International Organization of Legal Metrology: Tổ chức đo lường pháp lý quốc tế.

Post Top Ad